Aelodau'r band twmpath - Aderyn Prin

PETE

Guitarydd Extroardinaire

pete the guitarist in aderyn prin north wales ceilidh band available for corporate events, barn dances and all celebrationsMae Pete wedi canu’r gitar ers degawdau yn fwy na mae’n fodlon cyfaddef. Ef oedd yr awen ysbrydolodd Dire Straits i ganu am Guitar George yn ‘Sultans of Swing’, er mae’n bosib byddai Mark Knopfler yn gyndun o gyfaddef hyn am resymau cyfreithiol. ‘Califs of Ceilidh’ oedd y teitl gwreiddiol, ond awgrymwyd y teitl newydd israddol gan fam un o’r roadies. Arweiniodd hyn at achos llys hyllach na’r roadie uchod, ac yn fuan wedyn chwalodd y band. Mae’n well gan Pete ganu gitar 6 tant Takamine o ddechrau’r 90au na Martin, ac mae Martin chwarae teg wedi dweud y ceith o ei chadw hi.

 

JEROME

Basso Profundo

jerome the bass player in ceilidh band aderyn prin, north wales premier band for barn dances, twmpaths and hoedownsYn aelod gwreiddiol arall, a cheidwad y band Sorting Hat, nid yw Jerome yn sant, nac y chwaith oes ganddo lew anwes. Ond mae wedi canu’r bas ers, ooh, blynyddoedd, un 4 tant i ddechrau, ac yn ddiweddarach delio’n fedrus hyderys, a chywrain ag un tant ychwanegol, (cyfanswm o bump!) a’r pedwar nodyn sy’n dilynodd. Mae hefyd yn canu’r baswci- efallai i chi glywed ei waith ar sgets siop gaws enwof Monty Python, ond nid yw’n hoff o drafod y mater, hefyd ‘autoharp’ (rhyw Catrin Finch clocworc am wn i) mae’n cadw’n dawelach fyth. Amen i hynna meddwn ni!

 

NIAL

Ffidil Without a Cause

nial fiddle and mandolin in north wales band aderyn prin, the ceilidh music band for barn dances corporate events and parties!976 a’r wlad dan warchae chwyldro Punk Rock, a gyrfa llewyrchus mewn pinau clwt, sipiau a throwsus bondage ar blat iddo, penderfynnodd Nial gymeryd yr olwg hir dymor ac ymuno a’r Borderers, y band twmpath chwedlonnol o Tyneside. Ac mae’n rhaid cyfaddef fod y penderfyniad wedi bod yn un doeth, tri degawd o ganu mewn bandiau ceilidh, a ble mae’r Sex Pistols? Mae ffidil Nial yn dyddio o 1830, tua hanner awr wedi chwech ar gloc Saesneg, bron i awr yn gynharach na’i fandolin Gibson (1740). Cwmni Americanaidd yw Gibson, sydd yn gwneud offerynnau eithaf da serch hynny. Hoffai Nial dynnu sylw i’r ffaith iddo ymuno a’r band ofewn y degawd ddiwethaf, ac o ganlyniad yn gwadu unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw beth gallai fod wedi digwydd, erioed, yn unrhywle.

 

ANNIE

Acordion Criminal 

annie the accordian in north wales barn dance favourites aderyn prin, the jig and reel band for ceilidhs and hoedownsNid yw’n wybyddus am Annie (aelod gwreiddiol arall!) ond, pan holwyd arlywydd Ffrainc, General De Gaulle a fyddai’n fodlon canu acordeon ar glasur y Bonzo Dog Band, The Intro and the Outro, ‘roedd wedi anafu ei fawd mewn damwain rhyfeddol o anffodus wrth fwyta malwod. A’r doctoriaid wedi ei gynghori i orffwyso a pheidio a bwyta malwod, plediod y Ffrancwr trwynog ar Annie ifanc talentog, i gymeryd ei le nid yn y L’Assemblee National, ond ar y recordiad, ac nawr bron i hanner can mlynedd yn ddiweddarach, gallwn ddatgelu mai bysedd medrus Annie ni sydd yn dawnsio dros yr allweddellau ar yr hoff drac yma, ac nid yr hen General. Yr unig aelod o’r band i dderbyn hyfforddiant glasurol, mae ei pherfformiad o‘i throsiad ei hunan i’r acordeon (o lawysgrif biano 1952) o 4’33’’ John Cage yn rhyfeddod i’r glust, ac mae’n ceisio’i cynnwys rhwng pob set yn y gigs! Mae ganddi ddwy acordeon a banjo, ond hyd yma mae wedi gwrthsefyll y demptasiwn i’w gollwng lawr bwll dwfn i weld pa un sy’n cyrraedd y gwaelod gyntaf, er i sawl un ofyn iddi rhoi tro arni.