Noson llwyddianus

11th Mawrth 2010

Annwyl Jeremy a'r aelodau eraill o Aderyn Prin,

Diolch o galon i chwi am eich cyfraniad enfawr i lwyddiant fy mharti nos
Sadwrn diwethaf yn Neuadd Hercules ym Mhortmeirion. Cefais noson
fythgofiadwy i ddathlu cyrraedd fy mhenblwydd yn chwe deg oed. Roedd y
gerddoriaeth a'r galw dawnsio yn benigamp a cawsom i gyd hwyl ardderchog yn
y twmpath dawns. Roedd aelodau o'r teulu a ffrindiau wedi dod o bob ban - o
Gymru, wrth gwrs, a hefyd o Loegr, Iwerddon, Yr Alban, Yr Iseldiroedd ag hyd
yn oed un o'm cefndryd yn wreiddiol o'r Unol Daleithiau. 'Roedd pawb yn
brolio eich chwarae a phawb wedi mwynhau eu hunain yn ardderchog.
Peth arbennig oedd cael Band Celidh Cymraeg yn medru galw'r dawnsiau yng
Nghymraeg yn ogystal a'r Saesneg.
Diolch yn fawr i chi i gyd a phob lwc am y dyfodol.

Cofion goreu,
Emyr a Trish Jones.